האם מותר בשבת להטמין תבשיל פלטה חשמלית

האם מותר בשבת להטמין תבשיל פלטה חשמלית


להורדה לחץ