האם מותר להדליק נרות שבת ויו"ט עם "מצית אלקטרונית"


האם מותר להדליק נרות שבת ויו"ט עם "מצית אלקטרונית"


האם מותר להדליק נרות שבת ויו"ט 

עם "מצית אלקטרונית"


להורדה לחץ