האם מותר לטפל בעציצים ולהנביט נבטים בשמיטה


האם מותר לטפל בעציצים ולהנביט נבטים בשמיטה

האם מותר לטפל בעציצים ולהנביט נבטים בשמיטהלהורדה לחץ