האם מותר לעבור על איסור כדי למנוע מחלוקת


האם מותר לעבור על איסור כדי למנוע מחלוקת

האם מותר לעבור על איסור כדי למנוע מחלוקת


להורדה לחץ