האם מותר לעשות פעולת הצלה המסכנת פצועים אחרים


האם מותר לעשות פעולת הצלה המסכנת פצועים אחרים

האם מותר לעשות פעולת הצלה המסכנת פצועים אחרים


להורדה לחץ