כיצד יש לנהוג במעות מחנות המוכרת פירות שיש בהם קדושת שביעית


כיצד יש לנהוג במעות מחנות המוכרת פירות שיש בהם קדושת שביעית

כיצד יש לנהוג במעות מחנות המוכרת פירות שיש בהם קדושת שביעית


להורדה לחץ