כשיש חוסר במכונות הנשמה למי יש לתת קדימה


כשיש חוסר במכונות הנשמה למי יש לתת קדימה

כשיש חוסר במכונות הנשמה

למי יש לתת קדימה  


להורדה לחץ כאן