גליון 494 - הלכות מצויות לארבעת המינים - חלק ראשון