הלכות מצויות ליום הכפורים מהדורה מורחבת עם דיני חולי קורונה