גליון 442 - הלכות מצויות לימי בין הזמנים - חלק שני