הרב יוחנן דניאל בורגר שליט"א - האם חולה קורונה שאין לו חוש טעם פטור מברכות הנהנין