שיעורים על נגיף הקורונה - להורדה


הורדת שיעורים בענין נגיף הקורונה מבעמח"ס שמעתא עמיקתא שליט"א