אודות


אתר תורני זה הוקם ומופעל ע"י נדיב לב מחו"ל החפץ בעילום שמו, במטרה להפיץ את הגליון והשיעורים בכל אתר ואתר. המאגר התורני שלפניכם כולל תשובות הלכתיות ושיעורים שנמסרו בקהילת חניכי הישיבות רמות ב' ובכוללים ברחבי ארה"ק

על ידי בעל המח"ס שמעתא עמיקתא 

הרה"ג הרב יוחנן דניאל בורגר שליט"א

מו"ץ ברמות - ירושלים עיה"ק תובב"א


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


    תשובות במדור פניני הלכה נכתבים ע"י 

הרה"ג הרב שמעון פלולי שליט"א

מו"ץ בעיר מעלה אדומים בארה"ק


מאמרים מדור פניני מוסר נכתבים ע"י 

הרה"ג יוחנן רוזנברג שליט"א

מחבר סדרת עבודת המועדים


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

האתר הוקם על דעת גדולי הרבנים בארץ הקודש