ניתן להאזין כאן לשיעורי הלכה האחרונים מבעמח"ס שמעתא עמיקתא שליט"א אורך השיעורים בממוצע כרבע שעה