גליונות החודש


גליון 434 © שמעתא עמיקתא

האם "מנעול בקבוקי יין" מועיל כחותם מפני מגע עכו"ם

קרא עוד

גליון 435 © שמעתא עמיקתא

האם חולי קורונה שהתרפאו מברכים ברכת הגומל

קרא עוד

גליון 436 © שמעתא עמיקתא

האם מברכים ברכות הראיה כשרואה באמצעים דיגיטליים

קרא עוד

גליון 437 © שמעתא עמיקתא

האם מותר להשתמש באלכוהול ג'ל בשבת

קרא עוד