האם מותר לעשות מחיצה בפני ספרים בשבת

קרא עוד

ניקה כתם בבגדו בשבת, האם מותר ללובשו

קרא עוד

האם מותר לדבר בשבת על טיול שתוכנן לאמצע השבוע

קרא עוד

האם מותר לקרוא מודעות בשבת

קרא עוד