גליונות החודש


האם יש בהעתקת מידע דיגיטלי משום איסור גזל

קרא עוד

הלכות מצויות לחול המועד עם דינים עקב המצב

קרא עוד

הלכות מצויות לסוכות עם דיני חולי קורונה

קרא עוד

הלכות מצויות לסוכות הושענא רבה ושמחת תורה

קרא עוד