גליונות החודש


כיצד יש לנהוג במעות מחנות המוכרת פירות שיש בהם קדושת שביעית

קרא עוד

האם מותר לטפל בעציצים ולהנביט נבטים בשמיטה

קרא עוד

הלכות מצויות לשמחת תורה

קרא עוד

הלכות מצויות לסוכות

קרא עוד