האם מותר להקדים נסיעה למשמרת בבית חולים בשבת כדי להתפלל בצבור

האם מותר להקדים נסיעה למשמרת בבית חולים בשבת כדי להתפלל בצבור

להורדה לחץ