השתמש בכלי חמץ שמכר בליעותיו לעכו"ם

השתמש בכלי חמץ שמכר בליעותיו לעכו"ם

האם התבשיל נאסר

 

להורדה לחץ כאן