מי בכלל שוטה הפטור ממצוות

מי בכלל שוטה הפטור ממצוות

להורדה לחץ