דיני קטן וחינוכו - הלכות והנהגות יום הבר מצוה


חיבור זה עוסק בהלכות קטן, חינוך למצוות והלכות ומנהגי יום הבר מצוה. 

כמו כן בדיני ספיה לקטן, טיפול בקטנים בשבת ויו"ט, ועוד נושאים הנוגעים למעשה.


להורדה | לחץ כאן


ספר זה ניתן להורדה גם במקומות נוספים