מילי דטהרה - שיעורים


חיבור זה עוסק בהלכות חמורות, דיני טהרה, נושאים הנדונים בו הם אחר ליבון הסוגיות בעיון רב, שימוש מקמי גדולי הפוסקים, וזהו מקור חלק גדול מהוראותיהם המובאות בקונטרס זה. כמו כן הובאו פסקים לשאלות חמורות אשר עלו בידינו והם הורונו ההכרעה הלכה למעשה. ובכמה מקומות צטטנו הוראות אשר נמסרו בקונטרסים ומכתבים מטעמם או מקורות מוסמכים אשר ניתנו בידינו. 

 קונטרס זה כולל מידע רפואי חיוני לבירור ההלכה למעשה. מקורות מידע זה הושגו בהשתתפות בכנסי רפואה והלכה שעל ידי חשובי וגדולי בתי ההוראה בארץ הקודש, על ידי בירור והתיעצות מול רופאים מומחים ועוד מקורות שונים. 

ברור הדבר שמידע זה הוא כללי בלבד ואין לסמוך עליו כלל כתחליף יעוץ עם רופא מוסמך,

תכליתו הוא אך ורק לצורך ליבון הכרעת ההלכה למעשה בנושאים חמורים אלו, ומכל מקום לפעמים יתכן צורך לבירור מיוחד, והכל לפי הענין.


להורדת מבוא והסכמות | לחץ כאן

חיבור זה ניתן בפורמט מודפס בלבד, ליצירת קשר לקבלת החיבור ניתן לפנות למייל

AMIKTA571@gmail.com