פסקים לימים נוראים


חיבור זה הוא תמצית מקיף של הלכות חולים, מעוברות ומניקות בצום יום הכפורים, כולל מידע רפואי חיוני לבירור ההלכה למעשה. 

מקורות מידע זה הושגו בהשתתפות במשך שנים בכנסי רפואה והלכה שעל ידי חשובי וגדולי בתי הוראה בארץ הקודש, על ידי בירור והתייעצות מול רופאים מומחים ועוד מקורות שונים. 

ברור הדבר שמידע זה הוא כללי בלבד ואין לסמוך עליו כלל כתחליף יעוץ עם רופא מוסמך

תכלית חיבור זה הוא אך ורק לצורך ליבון הכרעת ההלכה למעשה


להורדת מבוא והסכמות | לחץ כאן

חיבור זה ניתן בפורמט מודפס בלבד, ליצירת קשר לקבלת החיבור ניתן לפנות למייל

AMIKTA571@gmail.com