האם חולה קורונה שאין לו חוש טעם פטור מברכות הנהנין

האם חולה קורונה שאין לו חוש טעם פטור מברכות הנהנין

לחץ להורדה