האם חולה קורונה שאין לו חוש טעם פטור מברכות הנהנין


האם חולה קורונה שאין לו חוש טעם פטור מברכות הנהנין

האם חולה קורונה שאין לו חוש טעם פטור מברכות הנהנין

לחץ להורדה