האם יש חובה מהתורה להכנס לסגר כדי למנוע התפשטות מחלה


האם יש חובה מהתורה להכנס לסגר  כדי למנוע התפשטות מחלה

האם יש חובה מהתורה להכנס לסגר כדי למנוע התפשטות מחלה


לחץ להורדה