האם יש חובה מהתורה להכנס לסגר כדי למנוע התפשטות מחלה - עותק


האם יש חובה מהתורה להכנס לסגר  כדי למנוע התפשטות מחלה - עותק

האם יש חובה מהתורה להכנס לסגר כדי למנוע התפשטות מחלה


לחץ להורדה