האם מותר להיכנס בשבת למקום שבודקים חום למבקרים ע"י מכשיר חשמלי