כשיש חוסר במכונות הנשמה למי יש לתת קדימה

כשיש חוסר במכונות הנשמה למי יש לתת קדימה

לחץ להורדה