הרב יוחנן דניאל בורגר שליט"א - איזה הרהור אסור משום ונשמרת מכל דבר רע