הרב יוחנן דניאל בורגר שליט"א - איזה מצטער פטור מן הסוכה
גליון 196