הרב יוחנן דניאל בורגר שליט"א - האם איכא משום איסור יחוד בנסיעה במכונית בלילה
גליון 191