הרב יוחנן דניאל בורגר שליט"א - האם אמרינן בעבידתיה טריד באיסור יחוד




גליון 35