הרב יוחנן דניאל בורגר שליט"א - האם הפטורים מצום תשעה באב החל במוצאי שבת חייבים להבדיל על הכוס
גליון 274