הרב יוחנן דניאל בורגר שליט"א - האם חולה שיש בו סכנה חייב להשתדל להתחייב בצום יום הכפורים