הרב יוחנן דניאל בורגר שליט"א - האם יש חובה למחות בעוברי עבירה בזמן הזה
גליון קי"ד