הרב יוחנן דניאל בורגר שליט"א - האם מותר בתענית לבלוע תרופה עם מעט מים
גליון רמ"ד