הרב יוחנן דניאל בורגר שליט"א - האם מותר לאכול את שיירי הטשולנט של שבת חזון בשבוע שחל בו ט' באב
שמעתא עמיקתא גליון כ"ד