הרב יוחנן דניאל בורגר שליט"א - האם מותר להשתתף במופעי אחיזת עיניים
גליון 111