הרב יוחנן דניאל בורגר שליט"א - האם מותר לכבס ולהחליף בגדי זיעה בתשעת הימים