הרב יוחנן דניאל בורגר שליט"א - האם מותר לצלם שקיעת החמה
גליון 323