הרב יוחנן דניאל בורגר שליט"א - האם מעוברות ומניקות חייבות לצום בתשעה באב דחוי
גליון 273