הרב יוחנן דניאל בורגר שליט"א - האם מקיים ספור יציאת מצרים על ידי לימוד הלכות פסח
גליון 339