הרב יוחנן דניאל בורגר שליט"א - היולדת בשבת, ממתי מחללין עליה השבת