הרב יוחנן דניאל בורגר שליט"א - המסתפק בספה''ע איזה יום לספור, האם רשאי לברך ולספור שני ימים מספק
גליון קפ''ג