הרב יוחנן דניאל בורגר שליט"א - הפטור מלצום בתשעה באב או שאר תעניות, האם צריך לאכול פחות מכשיעור