הורדת שיעורים באמצעות מערכת קול הלשון

הורדת שיעורים מבעמח"ס שמעתא עמיקתא שליט"א ע"י קול הלשון


למעבר למערכת קול הלשון - לחץ כאן


כ"כ ניתן לשמוע את השיעורים דרך הטלפון במספר 6761* יש להקיש 1-3-3 ואח"כ שלוחה 65